Trajectplan

Trajectplan (aanmelding via Instellingen of Organisaties)

Het trajectplan van Bureau ISS begint tijdens de brede intake.

Bij een aanmelding via een organisatie of instelling wordt gelijk een brede intake gepland met cliënt thuis. Door de cliënt thuis te bezoeken, kan Bureau ISS de waarnemingen in de habitat van cliënt zien om de situatie van de cliënt te begrijpen en desgewenst cliënt te adviseren op verschillende fronten.

Bij een brede intake wordt gekeken naar de reden van aanmelding, waarom het zover is gekomen en wat voor stappen er ondernomen moet worden om de zaak in gang te brengen.

Na het analyseren van de situatie van cliënt, zal het trajectplan worden uitgewerkt.

In het trajectplan wordt een korte beschrijving gegeven van wat er aan de hand is en wat er voor cliënt gedaan moet worden.

Het trajectplan wordt op maat gemeten, dit betekent dat het rangschikken van de problemen in kaart wordt gebracht en er gekeken wordt welke van de problemen voorrang hebben. Hierbij kunt u denken aan de Belastingdienst, de woningbouw coöperatie enzovoorts.

Er wordt gekeken wat Bureau ISS op dat moment voor de cliënt kan betekenen. Voor zaken die doorverwijzing eisen, zal Bureau ISS gelijk contact leggen met de instantie die hiermee belast wordt. Dit doet Bureau ISS om te voorkomen dat cliënt van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Daarnaast zal Bureau ISS contact blijven houden met de instantie waar cliënt naar toe doorverwezen is om te kijken of alles conform afspraken gaat en zal alles nauwlettend in de gaten worden gehouden. Wijzigingen in wat voor geval dan ook, kunnen invloed hebben op het plan van aanpak en kan leiden tot aanpassingen in het plan van aanpak.

Bureau ISS houdt de opdrachtgever c.q. de tussen persoon van de opdrachtgever op de hoogte middels een rapportage elke drie maanden. In de rapportage wordt duidelijk gemeld hoe het met cliënt gaat, de vooruitgang en de nog te behalen doelen van cliënt. In deze rapportage wordt ook in kaart gebracht hoe de financiën van de klant er voor staan. Indien er wijzigingen zijn die dramatische gevolgen kunnen hebben voor cliënt wordt dit direct gecommuniceerd met de opdrachtgever c.q. tussen persoon.