Over ons

Bureau ISS (Bureau voor Budgetbeheer, Informatie, Schuld -en Sociaal advies) is een organisatie die zich inzet voor mensen die om wat voor reden dan ook sociaal geïsoleerd zijn geraakt. Dit kan komen door dat ze schulden hebben opgebouwd ( door wel of niet eigen toedoen). Dit kan gebeurd zijn door verkeerd verstrekte informatie c.q.  advies door een gemeentelijke instelling, andere instantie of bedrijven en daarna  weten ze niet meer hoe ze verder moeten.

Het gaat hier om mensen uit verschillende bevolkingslagen en mensen van verschillende etnische bevolkingsgroepen of  om mensen met een beperking.

Bureau ISS zet zijn deskundigheid in om deze mensen accuraat te adviezeren en indien nodig door te verwijzen naar de juiste instanties en kan fungeren als tussen persoon. Daarnaast biedt Bureau ISS ook  nazorg aan de cliënt van 3 maanden voor de probleem inquisitie. In uitzonderlijke gevallen kan de nazorg verleng worden naar 6 maanden. Dit hangt er van af of het om een multi-problem situatie gaat of dat het om een probleem gaat dat overzichtelijk is en makkelijker aan te sturen.

Bureau ISS richt zich ook op mensen die een of twee maanden huurachterstand hebben. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat mensen die een huurachterstand hebben, later in de problemen komen. Een maand huur achterstand is juridisch gezien een reden om iemand te dwingen tot het betalen van de achterstallige huur, maar het kan wel het begin zijn van destabilisatie in de financiële zekerheid. Bureau ISS neemt bij kennisname van zo een situatie gelijk contact op met de cliënt. Door de cliënt vroegtijdig te benaderen en een analyse te maken van de situatie kan er bijvoorbeeld een regeling getroffen worden in overleg met de woningbouw coöperatie . Indien er sprake zou zijn van multi-problems kan dit vroegtijdig aangepakt worden, waardoor de kans op het escaleren van huurachterstand c.q. andere schulden kleiner wordt. Hierdoor kunnen we voorkomen dat de huurachterstand in de maanden die hierop volgen toeneemt. Daarnaast kan Bureau ISS ook zorgdragen voor een goede doorverwijzing en indien nodig functioneren als  tussenpersoon.

Bureau ISS kent twee soorten intakes. Namelijk een kennismakings intake ( voornamelijk voor particuliere aanmelders ) of een brede intake  ( aanmelding via instantie c.q. bedrijven). Een combinatie van beide intakes is ook mogelijk, hierbij is de aard van de problematiek de beslissende factor. Bureau ISS voert de intakes voornamelijk thuis uit bij de cliënten. Dit doen we om de cliënt op zijn gemak te stellen en daar heeft cliënt ook alles bij de hand. Uit onderzoek is gebleken dat mensen in hun eigen habitat zich beter kunnen profileren, dit maakt dat de bereidheid voor samenwerking alleen toe zal nemen. Dit maakt Bureau ISS uniek in zijn diensten.