Kosten

Kosten brede intake/kennismakings intake (excl. uitvoering Trajectplan)

De kosten die Bureau ISS in rekening brengt zijn als volgt:

Brede intake kosten kunnen variëren tussen € 250 en € 425 (excl. btw) (aanmelding via instellingen of organisaties)

Inhoud brede intake : Client na aanmelding thuis bezoeken. Client uitleggen wat het doel is van Bureau ISS en tijdens het gesprek een plan van aanpak opstellen. Het gesprek duurt gemiddeld anderhalf uur. In het plan van aanpak wordt duidelijk vermeld wie wat gaat doen en wordt er gelijk een afspraak gemaakt voor de maand daarop.

Let op: cliënt kan ten allertijden binnen  een maand tijd contact met Bureau ISS nemen indien er sprake is van wijzigingen in zijn of haar privé omstandigheden die invloed  kunnen hebben op het eerder opgestelde trajectplan.

Het trajectplan wordt binnen een week na het voeren van de brede intake door de medewerker van Bureau ISS en de cliënt in tweevoud  ondertekend. Een van de exemplaren wordt doorgestuurd naar de opdrachtgever c.q. tussenpersoon van de opdrachtgever , zodat ieder op de hoogte is van de gemaakte afspraken. Ter verificatie zal de medewerker van Bureau ISS altijd contact leggen met de opdrachtgever c.q. tussenpersoon van de opdrachtgever.

Voor het uitvoeren van het trajectplan wordt een specifieke nota gemaakt met de kosten die hiermee gepaard gaan. Indien de situatie verslechtert of verbetert  zal Bureau ISS dit gelijk aan de opdrachtgever berichten, zodat er geen onnodige kosten in rekening worden gebracht.

Kosten kennismaking intake [1]

Voor een kennismakingsintake ( particulieren) berekent Bureau ISS geen kosten.

Indien de particulier gebruik wenst te maken van de diensten van Bureau ISS wordt er eerst gekeken of de mogelijkheid bestaat om de kosten via een voorliggende voorziening te halen. Indien dit niet mogelijk is, zal de particulier zelf voor de kosten moet opdraaien. Het treffen van een betalingsregeling is ook mogelijk.

Kosten Budgetbeheer:

De kosten die Bureau ISS in rekening brengt variëren tussen  €80 en €120 (excl. btw) per maand voor de financiële betaling van de maandelijkse verplichting zoals in afgesproken in de overeenkomst budgetbeheer .

Let op: het genoemde bedrag geldt niet voor kwetsbare groepen die langer gebruik moeten maken van budgetbeheer.
Voor deze groep worden speciale afspraken gemaakt.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

[1] Kennismaking gesprek:

Bij dit gesprek wordt cliënt uitgelegd wat het doel van Bureau ISS is,  hoe Bureau ISS werkt en met wat voor obstakels men in het algemeen in aanraking kan komen. Bureau ISS geeft aan wat voor mogelijke oplossingen zij kan bieden. Indien cliënt daad werkelijk met Bureau ISS in zee wil gaan, zal er een berekening gemaakt worden van de uit te voeren activiteiten.