Doel

Mensen zou snel en accuraat mogelijk deskundig advies bieden.

Mensen kunnen soms verzeilt raken in schulden, waardoor hun leef situatie een totale wending neemt.

Dit kan wel of niet door eigen toedoen gebeuren. Apart van het feit dat het opbouwen van schulden wel of niet door toedoen is van de cliënt, is het handig om dit probleem vroegtijdig aan te pakken.

Bij vroegtijdige constatering van een schulden problematiek kan Bureau ISS gelijk de situatie van cliënt beoordelen en een plan van aanpak maken.

Dit doet Bureau ISS door de schulden die er zijn ( in vroegtijdige fase) onder de loep te nemen en te kijken wat voor oplossingen er zijn.

Onder oplossingen kunt u bijvoorbeeld denken aan contact leggen met de desbetreffende organisaties voor het treffen van een betalingsregeling of cliënt naar de juiste instantie doorverwijzen voor de juiste begeleiding.

Indien er sprake is van doorverwijzing neemt Bureau ISS zelf contact op met de begeleidende instantie zodat de begeleiding soepel en makkelijk verloopt.